ТРИСЛАВ - Загальна схема будови і функціонування держави

Головна статті
ТРИСЛАВ
Етнічні засади будови суспільства
Етнічні засади будови українського суспільства
Ключові поняття до розробки засад державної конституції
Конституційні засади будови і функціонування держави. Загальні положення і українські особливості
Загальна схема будови і функціонування держави
В цілому суспільство ділиться на чотири класи
Інтелектуально-духовний парламент
Самовідтворення етносу і держави
Всі сторінки

Oranta

24. Загальна схема будови і функціонування держави може бути представлена наступним чином.

Джерело існування,

на якому будується контур життєдіяльності етносу

Контур праці

з ланками, що використовуються

Територія життєдіяльності етносу,

її межі та розбудова в фізичному, інформаційному і духовному вимірах

Контур споживання

з внутрішнім і зовнішнім забезпеченням життєдіяльності етносу і людини

Контур привласнення

з об'єктами контуру споживання, що дозволяють максимально

привласнити або перерозподілити створений продукт на свою користь

Частина суспільства (клас),

що юридично закріпила за собою права власності

Партії та інші структурно формалізовані групи,

що захищають інтереси владної частини суспільства

Влада

формується із представників правлячої партії (партій):

президент, рада міністрів, парламент, правляча вертикаль

Політична система:

тиранія (диктатура), республіка, демократія (тип держави)

Конституція

Закріплює: права на власність, структуру суспільства (права і обов'язки)

і розподіл суспільного продукту

Виборча система

для збереження існуючої влади та її захисту

Державні інститути

заборони, покарання, захисту: суди, прокуратури, військові, фінансові, таможні, та інші, а також поновлення держави: освіти і виховання.

Примітка. Більш детально схему дивитись у додатку.

25. Джерелом існування суспільства є одна або кілька ланок в контурі праці: природні ресурси, сільськогосподарське (біо) виробництво, промислове (коваль,...) виробництво, технологічне, наукове, інформаційне та духовне виробництва. Дублюючим на всіх ланках є ланка фінансового забезпечення.

Джерелом існування українського суспільства є природні ресурси (руди, вугілля, інші види сировини), сільськогосподарське виробництво (земля) і початкове промислове виробництво. Існуючі до цього технологічна і духовна ланки практично зруйновані зацікавленими суб'єктами держав-конкурентів.

26. Контур праці сучасного українського суспільства включає дві ланки: сільськогосподарську і промислового виробництва, при тому, що друга ланка функціонує в дуже обмеженому і некомплектному вигляді. Такий контур відповідає рівню розвитку суспільства ХІХ сторіччя і використовується іншими державами в якості придатків до сучасних власних контурів праці.

27. Територія життєдіяльності українського суспільства обмежена географічною територією і майже не має власного інформаційного і духовного простору. Інформаційна територія майже повністю окупована Росією, міжнародними єврейськими організаціями, засобами масової інформації Сполучених Штатів Америки та в деякій мірі інституціями європейського союзу. Релігійна духовна територія підпорядкована в основному Московському патріархату і несе іудейсько-греко-латинську ідеологію, поєднану з імперсько-російською. Світська духовна територія майже повністю заповнена голівудсько-американською культурою насилля, розтління, розпаду моралі і етики і доповнюється подібними аспектами світського життя Росії.

28. Територія життєдіяльності суспільства складається із ТЖД окремих членів суспільства. ТЖД людини забезпечує функціонування її контуру споживання, що має дві складові: внутрішню (біологічного, інформаційного і духовного) та зовнішню (розбудова і підтримка розбудованої людини).

29. Все, що споживається і що є засобами виробництва продукції споживання, є об'єктами привласнення. Привласнюються природні ресурси, території, людина і ТЖД інших людей, засоби виробництва і продукти виробництва. Власниками в суспільстві завжди виступають вищі прошарки (касти) населення. Привласнити можна лише володіючи дієздатними важелями: фінансовими, силовими, інтелектуальними.



.