Призначення сайту

Проекти, що пропонуються до розробки, та очікують свого координатора.

 1.Проект побудови столиці Європи в Україні

a.До середини 21-го сторіччя матимемо об’єднану Європу від Ла-Маншу до Уралу

b.Географічний центр Європи знаходиться на Кіровоградщині

c.Україна в пошуку і в змінах; тут бурхливі суспільні процеси, а тому Україна має стати до середини сторіччя авангардом Європи, її об’єднуючою силою

d.Столиця Європи (і білої раси) має бути в центрі Європи, і її емблемним архітектурним ансамблем мають бути три будівлі (фізично-технологічного, інтелектуального та духовного призначення); в центрі між ними Біла Вежа, як символ Світу Явленого і об’єднаної Європи

 2.Слов’янське сузір’я

a.Нині практично відсутні загальнослов’янські справи, задачі, події, які б об’єднували суперслов’янський етнос в єдине ціле

b.Запропонувати справи й дійства, які б зміцнили взаємозв’язки слов’янських країн

c.В кожній слов’янський країні започаткувати один або кілька центрів слов’янської культури, освіти, мистецтва, технологій (на зразок Вітебського щорічного фестивалю слов’янської пісні)

d.Україна може взяти на себе організацію космічного центру, захисних технологій (Січ), мовного та деяких інших

e.Налагодити зв’язки зі слов’янськими країнами для спільного узгодженого рішення даної задачі

 3.Вогонь Арти (Агарта)

 a.Архітектурна розбудова духовної осі України Київ-Пороги.

b.Донесення до українців Відичного світогляду, як фундаменту розбудови всіх світових релігій

c.Впровадження в життя морально-етичного кодексу людства 3-го тисячоліття.

d.Започаткувати інститут священництва та вибори “духовного парламенту” України

e.Агарта і Шамбала. Дослідження

f.Гери, Троя, Біловоддя – проблеми Азову, Зову Агарти

 4.Пороги

a.Пороги – чакри України

b.Ревучий –- місце сили

c.Дослідження зв’язку і взаємовпливу порогів і планет

d.Пороги – шлях характерників і Шлях Даний Україні

e.Пороги, як символ волі і незламності духу українців

f.Столиці на Порогах

g.Пороги – полігон екології і новітніх технологій

 5.Зелений Луг

 a.Зелений Луг – місце волі, нескореності й незламності

b.Січі навколо Зеленого Лугу

c.Проблема Каховського водосховища

d.Голландські технології і новітні сільськогосподарські комплекси

e.Відновлення січей як центрів підготовки українського лицарства і туристичних центрів

 6.Розробка українського “контуру праці” – Коло

 a.Сучасний повноцінний контур праці включає в себе ланки: сільськогосподарську, виробництва засобів праці, індустріальну, технологічну, інформаційну, науково-інтелектуальну, духовну

b.Прибуток привласнюється останньою ланкою контуру праці

c.В конкретному світовому економічному середовищі Україні відводиться перша, найнижча ланка

d.Без розробки планової (в рамках “золотого перетину”) економіки, Україна не зможе вийти в перші ряди світової економіки

e.Але при цьому маємо прагнути до розробки найвищої ланки “контуру праці”, пам’ятаючи що продукти харчування роблять найнижчу ланку, за певних умов, “золотою”, якщо контролюється господарем, а не посередником

 7.Суперсучасний суспільний центр – хутір двадцять першого сторіччя

a.21 сторіччя – сторіччя поширення тероризму

b.Міста-динозаври приречені

c.Люди мають жити в містечках, де всі знають один одного, пов’язані родинними або спільними інтересами й обов’язками

d.Центр організується за законами біоценозу

e.Праця членів центру розподіляється між внутрішніми й зовнішніми функціями (праця, освіта, спорт виносяться в окремі центри)

 8.Школа майбутнього – Скарбниця

 a.Школа – це підготовка до виконання задач Шляху Даного

b.Який Шлях Даний у дитини

c.Як зв’язати Шляхи дитини і етносу

d.Підтримка стану організму (виконавчого органу)

e.Підтримка інтелекту й його розвиток (мозок не мішок для інформаційного сміття)

f.Розвиток духовного тіла людини

g.Головне навчити дитину думати, шукати, втілювати думку (творчість)

h.Створення відповідного середовища (активного, функціонального)

i.Взяти все із кращих педагогічних шкіл і добудувати під задачі 3-го тисячоліття

j.Підпроект: підручник – дати розуміння і навчити мислити через самостійність і творчість (не забиваючи пам’ять дрібницями і зайвою інформацією)

k.Звернути увагу на “мислення – творчість” геніїв людства, таких як Едісон, Вуд, Тесла, Капіца у винаходах, Гаус, Ейлер та інші (в математиці), Бернуллі, Ріман та інші (в фізиці)

 9.Духовно-інтелектуальне середовище та виховання (Раїна)

 a.Згідно з принципом Короленка-Кюрі “середовище формує об’єкт, об’єкт формує середовище” дуже важливу роль у вихованні і навчанні дитини (і не лише) відіграє зовнішнє середовище

b.В середовищі, що оточує дитину, мають бути її всі три складові: походження: підтримка і розвиток стану організму, рівня інтелектуальності та духовності

c.Середовище має бути не лише структурованим під задачі, а й функціональним

d.Протягом дня кожен м’яз і кожна частина організму має отримати необхідні їм навантаження для підтримки і розвитку функціональності

e.Те ж стосується інтелектуальної та духовної частин життєдіяльності, при цьому важливо мати міру в цих питаннях: не недовантажити і не перевантажити, дати не те, що хоче вчитель-вихователь, а те, що дитині потрібне

f.Особливо це стосується духовної і творчої сторони виховання. В цьому відношенні в житті (особливо дома і в школі) дитина повинна мати майданчики навчання і творчості, гуртки, хори, ансамблі, технологічні майданчики, біокуточки та інше

 10.Віртуальна українська “кремнієва долина”

 a.Одинокий голос чути недалеко, як й одиноку справу. “Мозковий штурм” в багатьох випадках дає ліпші результати

b.Розвинуті країни “скуповують мізки” з усього світу, створюючи їм необхідні умови для досліджень, пошуку, творчості

c.Україна потребує свого творчого наукового центру (його не може замінити музей згаслих старих “вулканів”-академіків), але на даний час вона не має для цього необхідних сконцентрованих ресурсів

d.Маємо створити віртуальний науково-пошуковий центр “Кроки за обрій”

e.Одним із кутових каменів “кремнієвої долини” в майбутньому має стати фізико-технологічний університет

 11.Січ – організація імунного захисту українського (і слов’янського) етносу (лицарство)

 a.Всі системи, об’єкти, істоти, природнього походження мають імунну систему захисту від вторгнення ззовні

b.В Україні роль системи захисту виконували амазонки-косачки та косаки-козаки

c.Але ХХI сторіччя потребує не лише фізичного захисту, а й інформаційного і духовного

d.В Україні мають бути створені територіальні і професійні дворівневі центри підготовки: на першому рівні - загальна підготовка, на другому – спеціалізація

e.Кожна територія (Сіверщина, Слобожанщина, РуськоланьТаврія, Трипілля-Подніпров’я, Древлянщина, Волинь, Закарпаття, Галичина, Поділля, Причорномор’я) повинні мати свій центр і свій полк

f.Національний, об’єднуючий центр - на порогах (Хортиця)

g.(Примітка) - звернути увагу на “мисливський інстинкт”, особливо у чоловіків

 12.Дідух – об’єднання української діаспори

 a.Створення віртуального “Українського національного конгресу”

b.Налагодження зв’язків з територіальними центрами української діаспори для інформаційного обміну і забезпечення

c.Підготовка “священників” для діаспори

d.Відкриття українських університетів

 13.Місця сили – Трисил

 a.На території України є особливі райони, що відрізняються від інших надзвичайними властивостями

b.Перш за все це місця волі, непокірності, незламності, до яких слід віднести (в першу чергу) Холодний Яр, Пороги, Зелений Луг, Прикарпаття

c.До незвичайних необхідно віднести також місця народження і діяльності лицарів розуму і духу, на зразок міста Ромни, де народилися Потебня, Тимошенко, Адамцевич, Яценки, Калнишевський та інші

d.Окрім названих виділяються місця духовності і святості, такі як Київ (особливо Андріївський узвіз), Львів, Полтавщина

e.Ще можна виділити місця глибинного українського самоусвідомлення, до яких в першу чергу необхідно віднести Тернопільщину, Черкащину, Полтавщину

f.Задача проекту дослідити подібні райони (місця) сили, дати їх опис і розкрити роль і значення в еволюції українського етносу

 14.УкРАїнський клуб – клуб передбачення майбуття України

 a.Задачі клубу: узагальнення, аналіз поточного стану України

b.Прогноз і аналіз можливих варіантів розвитку планетарного суспільства

c.Глобальні проблеми і пошук шляхів їх подолання-вирішення

d.Проблеми Українського етносу в контексті планетарних і пошук шляхів їх вирішення

e.Започаткування сайту та інформаційного бюлетеня з перерахованих питань

f.Анотація до розділу “Глобальні проблеми”

 15.Оберіг – збереження всіх складових українського етносу; їх подальша розбудова і зростання українського міфу

 a.Збір і систематизація духовної та інтелектуальної спадщини українського етносу

b.Аналіз і вибір із спадщини тих складових, що мають увійти до міфу українського етносу третього тисячоліття

c.Намітити шляхи розвитку духовної сфери життєдіяльності українців на найближчі десятиріччя

d.Під новим кутом зору не лише переглянути надбання минулих сторіч, але й шукати та плекати творців нового українського міфу

 16.Слово – розбудова і поширення української мови

 a.Випадкових мов не буває, кожна мова дається і вибудовується у відповідності до задачі, що вирішується

b.Для рішення тої чи іншої задачі необхідний програмний пакет роботи свідомості людини. Існують різні технології (типи) мислення: асоціативний, аналоговий, знаковий (ієрогліфічний), логічний, комбінаторний (варіативно-пошуковий), системний і т.д.

c.Кожен етнос має свої задачі і свою мову для їх рішення: якою мовою говоримо і мислимо, такі й результати творчої діяльності

d.Призначення і задачі української мови та подальша її розбудова (з аналізом від санскриту до сучасності)

e.Порівняльний аналіз української мови з російською та деякими іншими світовими мовами

 17.Україна Триславна – територія проектів розбудови України

 a.В планетарному контурі праці всі ніші суспільного виробництва зайняті більш сильними конкурентами

b.Україна займає одну із ніш сільськогосподарського характеру

c.За особливостями ментальності (інваріантів) Україна може конкурувати з іншими країнами і етносами лише в областях індивідуально-творчого характеру, в тому числі ( і в першу чергу) в області інформаційних і цифрових технологій), а саме там, де відсутня “серійність”

d.Щоб бути в авангарді людської думки і творчості, маємо створити виробництво (конвеєр) проектів в областях фізичного, інтелектуального і духовного розвитку людства, для чого

e.Започаткувати сайт, в якому розглядаються питання “Хто ми, навіщо живемо, що маємо, куди йдемо, де ніші реалізації проектів?”, а також подаються сайти проектів на розбудову України Триславної

 18.Університет ресурсного забезпечення України

 a.Для вирішення складних задач життєдіяльності українського етносу необхідно мати відповідні ресурси, а саме: матеріально-фінансові, технологічно-інструментальні, енергетичні, інтелектуально-творчі, інформаційні, науково-дослідні

b.Рішення якої завгодно задачі являє собою алгоритм-технологію

c.Пошук і аналіз необхідних ресурсів з подальшою розробкою технологій рішення найважливіших задач сьогодення України має складати сутність роботи університету ресурсного забезпечення

d.Частиною цього університету, або окремим проектом може бути “фізико-технологічний університет”, як всеукраїнський центр розробки технологій на всіх ланках контуру праці людства

 19.Здоров’я етносу

 a.Для рішення задач побудови України Триславної необхідно мати здорових фізично, інтелектуально і психологічно мешканців

b.Для забезпечення необхідного стану виконавців маємо створити відповідне зовнішнє середовище, для чого треба

c.Створити університети інтелектуального та психологічного здоров’я. Кожна складова людини повинна отримати необхідне для неї щоденне навантаження

d.Для лікування різних складових необхідні свої ліки, технології, маючи на увазі, що інтелектуально-інформаційні хвороби лікують “інформаційно”, а психічні – “духовно”

e.Збір інформації, її аналіз і впровадження в практику оздоровлення і лікування людей є основою проекту, що пропонується (особливо звернути увагу на інформаційно-психічні хвороби суспільства)

 20.Контакт - порозуміння людини з нелюдським розумом

 a.Весь Всесвіт живий і розумний

b.Людина шукає подібні форми життя і розуму до людських, не помічаючи тих, що існують скрізь і поряд

c.Для налагодження контакту необхідно мати словники і перекладачів

d.Задача: а) прогнозування і вивчення форм розуму відмінних від людських (в залежності від задач, що вирішуються ); б) дослідження форм і структур мов, що використовуються під ті чи інши задчі: в) складання словників шляхом аналізу інтелектуально-фізичних територій існування, що перетинаються

e.Спроби встановити контакт хоча б на рівні інших форм біожиття на власній планеті

 21.Віди. Світогляд 3-го тисячоліття

 a.Віди і світові релігії: віди – основа головних світових релігій

b.Існування від і відичний світогляд – це світогляд майбутнього

c.Космічна символіка України

d.Зміна релігійних систем і богів – події недалекого майбутнього

e.Віди і православ’я

f.Інститут священництва від, духовний парламент

g.Духовне життя слов’ян, Шлях. Сходження, морально-етичний кодекс. Започаткування центрів “Від”, як освітньо-духовних закладів

 22.Триглав – розробка структурної організації суспільства 3-го тисячоліття (етнічна і духовна конституції)

 a.Суспільство потребує для життя і розвитку фізичного, інтелектуального і духовного забезпечення. До фізичного відноситься матеріально-фінансове, що організуєтья владою в сучасному вигляді. До інтелектуального - навчальні заклади і засоби масової інформації. До духовного - релігійне, мистецьке, музика, художнє, віди, мораль і етика, але

b.Інтелектуальна і духовна сторони другорядні і обслуговують “фізіологію“ суспільства, а тому

c.Мають постати ще дві структури організації суспільства, де б “фізіологія” обслуговувала “душу” людини і людства, а не навпаки

d.При кожному центрі має бути своя громада/община-кластер: виробнича, інтелектуальна, духовна з виборною “радою старійшин”

 23.Рід – етнічне дерево України

 a.Людство неоднорідне (інтернаціональна суміш), симбіоз етносів взаємодоповнюючих один одного, що можна бачити із інваріантів їх буття і мовних програмних пакетів

b.Кожен етнос – це свого виду “дерево”, що розростається з одного кореня і дає однакові плоди

c.Основа розростання етнічного дерева – родові гілки з галузками-сім’ями і доки розростаються сім’ї - розростається етнос

d.Якщо ж таких гілок, що засихають, більше, ніж тих, що розростаються – дерево хворіє і гине

e.На одному місці дерево вичерпує необхідний для нього ресурс на деякий час (час відновлення), а тому лише зміна задач буття, джерела буття і території життєдіяльності (не обов’язково фізичної) надають можливість подальшого прогресу

f.Український етнос вичерпав себе як першопроходець в освоєнні чорноземів і має розбудувати нову територію життєдіяльності шляхом першопрохідництва в світ Праві – світ інформації і законів будови Всесвіту. І на цьому шляху важлива роль належить

g.Сім’ї і родовій гілці: хочеш, щоб твої батьки і ти сам могли повернутися в земне життя - підготуй їм “оселі” – своїх дітей й онуків

 24.Земля – це мій лан (це-м-ла), країна-казка

 a.На кожному клаптику рідної землі має бути життя, для чого перш за все скрізь мають бути запаси води - в кожному ярочку по ставочку, “відновлення природних джерел”

b.На всіх ділянках, не придатних до землеробства, або бідних для рослин – засадити деревами. Третина території під ліси і заповідники

c.Заборона полювання, лише регулювання популяції. Все має бути включено в біоцентризм, в тому числі лани, садки, ріки і озера, все рукотворні об’єкти

d.Всі види комунікацій не повинні шкодити і заважати природі

e.Розробка нових технологій землеробства і сільського господарства: шляхи, будівлі, добрива – все з міцних матеріалів

f.Тваринництво не повинно бути “мегаполісами”, а кількість тварин має бути пропорційною кормовій базі території

g.Звернути увагу на природні цикли і сівозміни

h.Боротьба із шкідниками природними методами, без хімії

i.Помешкання під землею (“землянки” з прозорим дахом), під водою, в повітрі і на воді

j.Біоценоз на орбітальних станціях

k.Штучне (сонячні “зайчики” з космосу) освітлення ланів для збільшення їх продуктивності при зменшенні площі

 25.Хата – екологічне, життєдайне житло для сім’ї чи окремої людини, для чого необхідно

 a.Поновити зв’язок з природою. Нині людина живе в мертвому, штучному середовищі

b.Дослідити: скільки необхідно мати життєвої території на одну людину (не квартиру в квадратних метрах, а площі на землю, на зразок біотериторії на біоособу)

c.Будівля має бути з місцевих матеріалів, а для функціонування всіх її систем життєзабезпечення має використовуватись сонячна енергія

d.Мати оптимальний об’єм в хаті на одну людину

e.В кожній хаті має бути “творчий майданчик”, свій “домовичок”

 26.Україна – не Росія

 a.В мовному питанні

b.В морально-етичному відношенні

c.В етнічному (виробничий етнос і етнос-споживач)

d.В генетичному (ген молока і подібні від типу етносу)

e.В задачах планетарного змісту і призначення

 27.Гроші: “як кров” розбудови суспільства

 a.Гроші в сьогоденні

  • Як еквівалент товару
  • Контур праці і міжнародна валюта
  • Як засіб наживи, відсотки
  • Банки і гроші, інфляція
  • Число φ в обігу грошей, держава і комерція

b.Гроші майбутнього

  • Енергія

 28.Спадщина – духовно-інтелектуальна історія України

 a.Боги і святі білої раси від Всесвітнього потопу до сучасності; реалії і “чудеса”

b.Морально-етичний кодекс, його творці і провідники (заповіти); культура “лицарства” і “берегинь”

c.Світогляд, релігії, філософія і її українська гілка

d.Українці в фізиці і математиці, в інших природознавчих науках

e.Українці в біології і медицині; народне цілительство

f.Мова, творці і дослідники мови, міф етносу

g.Українці і Космос, ракетно-космічна галузь

 

Вітаємо вас на вашому сайті!

Сайт "Країна – Ра", країна Сонця, країна – Ра-їна – Рай на Землі – Україна започатковується як всеукраїнський сайт, мета якого об'єднати всіх українців в єдину громаду будівничих України майбутнього – України Триславної, осяяної духовністю і розумом, України чарівної, як казка, України – авангарду на шляху до сяючих вершин космічного сходження людства.

Задачі сайту:

●  Донести до кожного, хто вважає себе українцем, знання про історію Родоводу нашого, про Шлях Даний етносу українців, про наше місце і призначення в еволюції планетарного суспільства;

● Дати нове світобачення і нове світосприйняття космічної світобудови у відповідності до сучасних досягнень розуму і духовності людства.

●  Окреслити напрямки і шляхи перебудови та розбудови України під реалії III-ого тисячоліття.

Сайт "Країна – Ра" – всеукраїнський сайт для українців! Координаційна Рада сайту звертається до всіх відвідувачів і користувачів сайту з проханням донести інформацію про сайт і його зміст до всіх рідних і знайомих, до тих, хто вважає себе українцем, в кого болить душа за майбутнє своєї Батьківщини і своїх дітей!

Читайте звернення Всеукраїнського товариства.

.