Всеукраїнське товариство - Звернення

divchina_1

До всіх, хто вважає і почуває себе українцем-русичем, незалежно від місця проживання і виду професійної діяльності!
До всіх, в кого болить душа за сучасний стан і майбутнє Батьківщини!

До всіх, небайдужих до фізичного, духовного і інтелектуального занепаду і зубожіння своїх братів і сестер!
До тих, хто може стати на заваді екологічній і духовній катастрофі українського суспільства!
До тих, хто бажає бачити свою країну і свій народ серед торуючих шлях до духовного сходження людства!
До всіх, хто має наснагу до творчості, добра і краси, хто бажає об’єднати свої можливості і зусилля заради майбутнього Русі-України, людського суспільства!
До всіх, хто хоче побудувати нову Україну, осяяну розумом і духовністю, Україну Триславну!

Звертаються члени Всеукраїнського товариства

ТРИСЛАВ

Наша мета: етнічна перебудова народу України-Русі під реалії ІІІ-го тисячоліття!

Наша національна ідея: побудова нової екологічно духовної, осяяної розумом і духовністю України – України Триславної!
Ми бачимо місію України в тому, щоб нести людству світло розуму і височінь духу!
Для того щоб осягнути масштабність і складність поставленої задачі маємо зрозуміти і усвідомити хто ми, звідки ми, яке призначення нашого етносу в еволюції людства, планети, Всесвіту. З цією метою в нашому сайті розміщені книги:
Русь – сучасна версія історії нашої Батьківщини;
Багато званих, мало вибраних – сучасний світогляд, побудований на фундаменті найновіших уявлень про оточуючий нас Всесвіт;
Буття – відповіді на вічні питання людського буття;
Скарбниця – база знань з духовної та інтелектуально-технологічної розбудови України ХХІ століття.

Всі книжки - у нашій Бібліотеці.

В сайті “Трислав” також започатковуються розділи:
Передбачення – український інтернет-варіант відомого “Римського клубу”
Слов’янського клубу “Святині” – що має об’єднати всі слов’янські народи в єдиний суперслов’янський етнос
Віче – де кожний може висловити свою думку відносно найважливіших питань побудови нової України
Українського космізму “Предвічне” – інваріантів архетипної свідомості народу України
Видавництва “Русь” – по збору, відтворенню і виданню позитивної інформації по створенню інтелектуально-духовного середовища для освіти і виховання молоді України
Проектів “Трислава” – в якому кожна творча людина може запропонувати власний проект із розбудови нової України. Автор проекту повинен бути і координатором свого проекту.
За пропозиціями відвідувачів сайту в його інформаційному полі можуть бути започатковані і інші розділи. Головним гаслом сайту має бути: все, що на користь розбудови нової України заохочується; все, що шкодить їй, руйнує її ментальність і духовність засуджується і карається!

Запрошуємо всіх, у кого не згасла любов до свого народу, своєї Батьківщини, хто бажає будувати Україну Триславну, до співпраці.
Наша адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Святині

Слов’янський клуб, з розділом в інтерсайті “Трислав”.

Проблема: ХХ – ХХІ сторіччя характеризуються глобалізацією всіх аспектів буття планетарного суспільства. І якщо в науковій, технологічній, комунікаційній, та деяких інших сферах діяльності людства глобалізація є позитивним явищем, то в духовній сфері призводить до вкрай негативних наслідків. Під впливом західної-американської або східної, накшталт Золотої Орди, культури руйнується мораль, етика, мови, самобутні національні культури, що призводить до руйнації чисельних етнічних утворень і примітивізації життя суспільства до фізіологічного рівня.

Задача: Активна діяльність. що спрямована на збереження і розвиток етнічної самобутності слов’янських народів.

Вихідні думки: В кожній Слов’янській країні створюються національні центри мови, культури, побуту, історії, духовності, освіти і виховання *, екології (в тому числі і етнічної), етнічні, сім’ї, матері і дитини та їм подібні (наприклад, слов’янського космізму). По кожному з напрямків діяльності Слов’янського клубу одна з країн бере на себе роль ведучого центру з тим, щоб у кожній країні був хоча б один такий слов’янський центр. Спільна діяльність, загальнослов’янські форуми, конкурси, фестивалі, конференції, ярмарки, виставки та інші спільні міроприємства мають зблизити і згуртувати слов’янські народи і допоможуть зберегти їх самобутність і неповторність. Можливі варіанти слов’янських центрів: (на наступній сторінці).

Символи: 1. Вінок з стрічками національних стягів, які тримають дівчата в національному одязі.
2. 7 рік суперсловянського етносу що течуть до сонця: Дніпро, Дністер, Дон, Кубань, Вісла, Нєман.
* Не плутати з державними інститутами (на зразок міністерств), задачами яких є нав’язування моралі і ідеології правлячої еліти всьому загалу.


Передбачення

Український інтернет-варіант Римського клубу. Передбачується розділ в сайті Трислав.

Проблема: прогноз розвитку планетарного суспільства і України, як його невід’ємної частини, в ХХІ – ХХІІ сторіччях.

Задачі: дослідження можливих варіантів розвитку соціально-духовно-екологічної сфери людства, та пошук місця і призначення народу України в майбутньому планетарного суспільства.

Передбачується організація на основі сайту розгалуженої сітки експертів з різних питань, важливих для розвитку суспільства. Кожний напрямок передбачення організується менеджером. В функції менеджера входить:

 • знайти експертів з даного питання в Україні;
 • організувати обмін думок експертів на інтернет-сайті;
 • кожного року в межах семінару друкувати висновки і прогнози по даному питанню на найближчі роки і десятиріччя;
 • найважливіші висновки вносяться на обговорення центральної експертної ради клубу, до складу якої мають входити провідні експерти з усіх напрямків;
 • в межах регіонів і окремих міст де є кваліфіковані спеціалісти з тих чи інших питань, організувати постійно діючі семінари в рамках науково-технічних, суспільно-громадських, інформаційно-технологічних, екологічних і гуманітарних центрів.

Символ клубу “Передбачення”.

Теми, що потребують першочергового дослідження:

 • економіка; фізична і класична; ресурси (матеріальні і енергетичні), інформація, керування і планування;
 • соціальний устрій: людина, сім’я, громада, інститути (державні і недержавні, кластери), етноси, держави; державні міфи, нація і народ, суперетноси, глобалізація, взаємовідносини, планетарний соціум в ХХІ сторіччі;
 • духовність суспільства: суспільне життя, мистецтво, мова, література;
 • екологія: середовище існування, еволюція Землі, клімат, сільське господарство, природокористування, діяльність і наслідки;
 • освіта і виховання; цільова функція освіти (для чого, чому і як навчати), потенціали розвитку, зоряний шлях;
 • технології майбутнього, технологічне середовище;
 • комунікаційне середовище: транспорт, зв’язок, передача енергії, імпульсу, моменту імпульсу, інформаційні системи, потоки живлення;
 • інформаційне середовище; розвиток суспільства; перерозподіл функцій;
 • природознавство: розвиток науки, крок за обрій знань і уявлень;
 • дослідження;
 • національна ідея: історія, інваріанти етносу, державний міф, Україна в ХХІ сторіччі, етнічний розвиток;
 • біосфера, ноосфера;
 • слов’янство: стан, перспективи, шляхи розвитку;
 • людство і космос;
 • охорона здоров’я;
 • інформація, матерія, свідомість;
 • космос, освоєння, технології, політика;
 • захист: особистий, сім’ї, професійний, національний, етнічний, державний, планетарний;
 • людина, будова, живлення, задачі, можливості;
 • ресурси: геологія, біосфера, космосфера;
 • методики прогнозування майбутнього;
 • сільське господарство, забезпечення суспільства біоресурсами;
 • енергетика в ІІІ-му тисячолітті;
 • цінності суспільства, зміни і перетворення в структурі суспільства;
 • мистецтво;
 • керування: лідерство в суспільстві, великі системи, організація, розподіл функцій.


Предвічне

Зоряний шлях України. В сайті “Трислав” розділ українського космізму.

Проблема: Земля – колиска Людства. В недалекому майбутньому людство вийде за межі Землі. Що його очікує там? В чому призначення людства і України?

Задача: Дослідити інваріанти свідомості народу України. Знайти відповіді на призначення космічних архетипів з метою пошуку шляхів розвитку України в ХХІ сторіччі. Заснувати і об’єднати товариства і музеї відомих людей на базі національного центру аерокосмічної освіти молоді України.

Міркування: Найвідоміші філософи з питань космічного тяжіння людства народились і виховувались в Україні: Вернадський, Блаватська, Чижевський, Ціолковський, Сковорода, Руденко М., Подолинський С., Станіслав Лем, Юркевич, Успенський, Соловйов, Бердяєв, Достоєвський, Булгакови і т.д. Найвідоміші в світі творці ракетно-космічної техніки також вийшли з України: Кибальчич, Ціолковський, Кондратюк, Корольов, Глушко, Семенов, Недайвода, Будник, Челомей, багато інших.

Символ: По зоряній річці на човні під парусом до Сонця пливуть хлопець і дівчина.

Доповнення: (дивитись на наступній сторінці). В Україні народились або працювали також відомі в усьому світі творці космічних наукових теорій: Тимошенко, Курчатов, Ляпунов, Александров, Боголюбов, Пригожин, Полюй, Гамов, Шевельов, Грабовський, Докучаєв, та інші.

 


Оберіг

В сайті Трислав – розділ, присвячений проблемам сім’ї, мати-берегині, дитинства.

Проблема На планетарному рівні набирає обертів явище руйнації сім’ї, а з ним і планетарного суспільства. Особливого розмаху процес руйнації сім’ї набув в Україні. Для забезпечення життєздатності громадянського суспільства необхідно поновити підвалини святості і недоторканості сім’ї
.
Задача: Відновити в українському суспільстві культ сім’ї, матері-берегині, святості і чистоти кохання.

Символ: Під Сонцем по планеті ідуть мати з синами по боках, позаду батько, попереду дві донечки (символічний хрест). Над ними дві пташки.

Міркування: Через засоби інформації, семінари, громадські організації обговорити:

 • проблеми сім’ї;
 • створення культу “матері-берегині”
 • проблеми “матері і дитини”;
 • відносини чоловіка і жінки в ІІІ-му тисячолітті;
 • проблеми розвитку “родового дерева”: сім’ї, нації, етносу, людства.

Слово
Проект інформаційного наповнення сайту “Трислав”

Проблема: На відміну від минулих століть суспільно активні потоки інформації практично витіснили пасивні природні. Кожної миті людина буквально програмується – зомбіюється “зацікавленими” членами суспільства – владою, карними кланами, грошовими мішками. Інформаційні потоки не відображають дійсного стану речей і не дають можливості приймати вірні рішення з метою оптимальної розбудови суспільства. Наявні потоки інформації “спеціалізовані” і спрямовані на руйнацію духовної сфери суспільства.

Задача: а) створення об’єктивних потоків і засобів інформації;
б) донести до українського суспільства інформацію про його дійсний стан, найважливіше з того, що відбувається і очікується;
в) засоби інформації мають нести, в першу чергу, функції освіти і виховання людини майбутнього.

Міркування: Для розуміння дійсного стану речей в Україні і очікуваного майбутнього необхідно, щоб суспільство знало:

 • стан українського суспільства і варіанти очікуваного майбутнього (див. “Звернення” в сайті);
 • тенденції розвитку в науці, технологіях, економіці, суспільстві;
 • інформацію про семінари, збори, конференції, інші суспільні і громадські заходи;
 • про варіанти і форми організації громадянського суспільства і їх підтримку різними прошарками населення;
 • про взаємодію з українською діаспорою в усіх куточках планети;
 • інформацію про все те, що впливає і може вплинути на формування нової України – України Триславної.
 •  

Символ: 1. Блискавки, що б’ють з Сонця в Землю

 • Блискавка з хмари.

 

Родовід

Проект відновлення інтелектуально-духовної історії еволюції українського етносу, розділ сайту “Трислав”

Проблема: В становленні самосвідомості народу важливу роль відіграє державний міф, складовою частиною якого є славні імена і події минулого. За відсутності таких держава створює “позитивні” приклади за допомогою засобів інформації. На відміну від багатьох інших держав Україна має величезну кількість славних імен – зірок першої величини на небосхилі геніїв людства.
Задача: Відновити славні імена інтелектуальної і духовної історії і зробити їх невід’ємною частиною самосвідомості українського суспільства.

Символ: Над рівниною в квітах постають піки золотого, блакитного, білого і рожевого кольорів як символи духовного, інтелектуального і етнічного світла над українським суспільством. Над кожним піком зірка того ж кольору, над деякими вершинами зірки відсутні – символ забутих імен лицарів історії України.

 

 

Україна Триславна

Проект розбудови нової, осяяної розумом і духовністю, України, народ якої став би провідником в духовно-інтелектуальному сходженні людства. Розділ проектів у сайті “Трислав”.

Проблема: В час руйнації українського суспільства стоїть питання про наше етнічне буття і небуття. Майбутнє етносу визначається нині. Значну роль на даному етапі відіграє етнічна самосвідомість і історична визначеність українського суспільства.

Задача: 1)Започаткувати розділ проектів перебудови України;
2) Створити дієву організацію з реалізації проектів перебудови українського суспільства.

Вихідні міркування: Не зважаючи на тотальну руйнацію основної етнічної складової народу України, маємо один з найвищих освітніх рівнів у світі, маємо достатню кількість людей з високим інтелектуальним і духовним потенціалом, маємо етнічні передумови на перебудову суспільства і обґрунтовані підстави на успішність перебудови
В розділі проектів плануються підрозділи:

 • проектів;
 • інституту координаторів;
 • плани реалізації проектів і їх підтримка.

Символ: Три мудреці біля витоку ріки, що тече з Землі до зірок. Мудреці, одягнені в блакитне, золоте і пурпурне, або в чисто білий одяг. Один зі звитком (книжкою), другий з кобзою (або сопілкою), третій зі щитом, мечем і квіткою.

 

Біла Вежа

Архітектурно-ландшафтний проект нової України, розділ сайту “Трислав”.

Проблема: Руйнація біосфери, перетворення планети в смітник, рік і океанів в помийні канави і ями.

Задача: Перетворити Україну в країну-казку, де все було б поєднано в єдиній, гармонійній, надзвичайної краси архітектурно-ландшафтний ансамбль, покликаний і призначений для виховання людини майбутнього, в якому б оточуюча природа і людське суспільство були не взаємовиключаючими, а взаємодоповнюючими частинами єдиного цілого.

Міркування: 1) Всі виробництва перебудувати за замкнутим циклом, з категоричною забороною викидати за межі даної території воду, гази,випромінення інші відходи виробництва і життєдіяльності ( їх не повинно бути взагалі, в природі сміття не існує, його створюють люди).
2) На базі інтелектуальних і духовних центрів етнічного життя створити відповідні архітектурні комплекси (Почаїв, Острог, Ужгород, Луцьк, Львів, Турчин, Полтава, Ромни, Ніжин, Путивль, Глухів, Умань і так далі).
3) Створити безліч національних парків і заповідників (не менше, ніж на третині території). Відновити діброви, гаї, ліси, засадити ярки, створити і відновити водоймища, джерела; заболочені місцевості перетворити в озерно-лісові, відпрацювати технології забезпечення водою посушливих районів.
4) Створити національні центри духовності, інтелекту, організації суспільства, космізму України.

Символ: Україна (карта, символічно), Дніпро в квітах і садах, над якими башти казкових, ефірних палаців. По квітах біжать взявшись за руки хлопчик і дівчинка.
В цьому розділі також мають бути сторінки:
5) комунікаційних мереж без шкоди для біосфери;
6) геолого-географічна;
7) нових архітектурних рішень помешкання сім’ї і роду;
8) створення сучасного екологічно-замкнутого хутору.

 

Віче

Інтернет-форум суспільного життя України, розділ сайту “Трислав”.

Проблема: При вирішенні проблем сьогодення і, особливо, завтрашнього дня, необхідно враховувати всі думки незалежно від особистості і “забарвлення”. І перш за все це проблеми перебудови сім’ї, етносу, держави, планетарного суспільства.

Задача: Постановка проблем, організація форумів на сайті, збір,аналіз і обробка інформації, доведення висновків до суспільства.

Символ: На двох берегах ріки життя, один напроти одного, два вершники: чорний і білий.

Міркування: В Інтернет-форумі “Віче” мають бути розділи духовного, етнічного й інтелектуального життя суспільства. З метою реалізації головних запитів життя українського суспільства необхідно створити:

 • духовний парламент (12 чоловіків і 12 жінок), що відстежував би і розбудовував духовне життя України;
 • етнічний парламент, що відстежуватиме запити і розвиток етнічних складових українського суспільства;
 • інтелектуальний парламент, що відстежуватиме інтелектуально-технологічну розбудову України;
 • інститут лицарства: лицарі розуму, духу, України – ті, хто зробив великий внесок у духовну, інтелектуальну і суспільну сфери життя українського суспільства;
 • білу і чорну книги України – куди за пропозицією окремих членів суспільства і організацій і за згоди духовного парламенту заноситиметься інформація про тих громадян України, які багато зробили для становлення України Триславної, або нанесли їй непоправної шкоди.

 

 

Предвічне

Проект розбудови сучасного світогляду народу України і планетарного суспільства.

Проблема: На межі тисячоліть людство в багатьох аспектах суспільної свідомості живе за уявленнями минулого. В питаннях розуміння сенсу буття і місця людини у Всесвіті суспільство взагалі живе за світобаченням двох, трьохтисячолітньої давності, особливо в питаннях віри.

Задача: Синтезувати накопичений досвід і набуті знання в світогляд ІІІ-го тисячоліття, що відповідав би не на питання сивої давнини, а реаліям буття планетарного суспільства.

Вхідні міркування: Провідні світові світоглядні концепції сім’ї поступово втрачають свою дієвість, що призводить до руйнації суспільної моралі і етики, наближає духовну і природну екологічну планетарну катастрофу. Виходячи з принципу “Пустелі земній передує пустеля душі”, першочерговою задачею є перебудова свідомості людини, кореляція її світогляду, пошук сенсу буття людини і людського суспільства у Всесвіті. Одним із наріжних каменів фундаменту нового світогляду може стати надзвичайно глибокий і діалектичний Відичний світогляд наших пращурів, що, трансформуючись в більш спрощені варіанти, став основою провідних світових релігій.

Символ: В проміннях зірки колиска з немовлям. Навколо вінок із дубового листя квітів і колосків.

 

 

Дивосвіт

Проект технологічної розбудови України, розділ сайту “Трислав”.

Проблема: В планетарному суспільстві домінують країни, що володіють сучасними технологіями. В нинішньому стані використання сучасних технологій Україна знаходиться в розряді країн, що розвиваються. В найближчі десятиріччя розвинуті країни робитимуть все, щоб Україна, як й інші країни, що розвиваються, не мала новітніх технологій. Для того, щоб Україна займала вище місце в числі провідних технологічних країн, необхідно створити базу для “виробництва” технологій майбутнього.

Задача: Створити нову, відповідаючу вимогам ІІІ-го тисячоліття, інформаційну базу для підготовки вчених і спеціалістів, здатних розробляти технології завтрашнього дня.

Вихідні міркування: 1) В основу підготовки фахівців – творців нових технологій має бути покладений науково-технологічний тезаурус (інформаційне багатство в перекладі з грецької), що включатиме в себе знання загальних принципів і законів природи, структур, на яких вона побудована; розуміння фізики процесів і фізико-технічних ефектів, на яких будуються технології; механізмів, що реалізують відповідні фізико-технічні ефекти; знайомство з перспективними напрямками розробки нових технологій.
2) Для того, щоб Україна стала провідною країною з розробки нових технологій, необхідно створити розгалужену сітку проектно-технологічних бюро (ПТБ), які б поставили виробництво нових технологій, як основної продукції на конвеєр.
3) Створити систему пошуку, фільтрації і розповсюдження цікавих ідей, гіпотез і проектів, що є, перш за все, кроками за обрій сучасних знань і технологій людства.

Символ: Людина, що вдивляється в далечінь, де все побудовано з чисел і все стає все більше “розмитим”, з відстанню, а над ним зірка з промінням, що тягнуться до всього існуючого.

 

 

Заповіт

Проект духовної розбудови суспільства.

Проблеми: Тисячу років слов’янські народи живуть за єврейською біблейською традицією. Після насильного хрещення Русі князем Володимиром ми втратили свої імена, світогляд, віру, змінили етнічну мораль і суспільну етику на відповідні цінності іншого народу.

Задача: Для відновлення своєї сутності і космічного призначення необхідно повернутись до віри пращурів, до своїх назв і імен (як кодових в ноосфері планети), поновити і розширити світогляд, поглибити моральні й етичні підвалини українського етносу.

Символ: Хлопчик і дівчинка стоять перед батьками. Батько передає сину меч (захист роду) і книгу (мудрість). Мати передає дочці росточок-вогник (життя) і вінок (оберіг).

Міркування: В Заповіт мають увійти книги:

 • що формують новий світогляд українця: “Багато званих, мало вибраних”;
 • відновлюють історичне минуле народу: “Русь”, “Інтелектуально-духовна історія українського етносу”,...
 • дають розуміння сутності буття людини: “Буття”,...
 • формують духовно-інтелектуальну сферу життя: “Заповіт”, “Духовна хрестоматія українця”, “Світова духовна хрестоматія”,...
 • бібліотека українця, що включатиме твори творців етносу, світочів духу і інтелекту.

 

Русь

Проект видавництва по створенню інформативної бази в якості інструмента становлення нової свідомості і моралі українського суспільства.

Проблема: Для побудови нової України треба мати незалежну від влади і “грошових мішків” інформаційну систему. Нині в Україні такі незалежні інформаційні засоби відсутні.

Задача: Створити новий інформаційний простір:

 • через сайти в Internet;
 • нове видавництво, що спеціалізуватиметься на виданні “Бібліотеки українця”;
 • через розповсюдження “сідеромів” цільового призначення;
 • через громадські засоби масової інформації (засновані територіальними громадами і працюючими за їх фінансування).

Міркування: В новому видавництві необхідно видати (див. у попередньому розділі).

Символ: На розкритій книзі навхрест квітка і меч. Над книгою дзвін. Все в вінку із листя і квітів.

Читайте про призначення сайту.

.