Мови

Для того щоб «система» (або, звужено, об'єкт) виконала своє призначення, не руйнувалась, не переходила в стан «хаосу», необхідно, щоб з самого початку, до часу дії, вона вже мала ядро, критичний запас всього необхідного для виконання задачі: знань, технологій, ресурсів, виконавців, можливостей. До складових, необхідних для рішення планетарних задач етносами, належить і мова. Втрата мови рівнозначна втраті коліс автомобілем. Якою мовою говорить людина, такою вона і мислить, такі й результати її творчості. Відомо, що різні явища і процеси в природі описуються різними математичними апаратами. Не потрібно навіть доводити (це очевидно), що різні етноси мають різні типи мислення, різні задачі, які вони вирішують в процесі еволюції людства та планети, і, як необхідність, різні мови. Чому українці мають говорити і думати українською мовою – знайдете відповідь в цьому розділі. Але отримуючи відповіді на свої питання, не забуваймо, що мова не застигла форма, що вона потребує досліджень і розвитку, тож запрошуємо до співпраці всіх, хто працює в цій галузі і може поповнити наші знання про будову і можливості нашої рідної, материнської мови.

Книга - Сравнение русского и укРАинских языков

Немного об авторе. Есть основания позиционировать себя как специалиста в общей концептологии, теории систем... Ну, и, как многие люди с основным советским еще образованием, принадлежу и к любителям словесности. После переезда в Украину, понимая законы культуры, уважая народ с которым решил жить, начал изучать, учить украинскую мову. Назвать ее «языком» язык не поворачивается.

И поскольку в информационной воине оппоненты и враги укров (то бишь, украинцев) уже широко применяют слово «мова» и знакомые ученые, и многие другие московиты в обычном общении спокойно используют это слово, то и я буду смелее с термином МОВА. Может быть, это пригодится всем.

download (zip, 1.2 Mb)

Якою мовою говоримо і якою маємо говорити

ukraina_19Двадцять перше сторіччя - це сторіччя інформаційних технологій, розбудови сфери діяльності людства поза межі планети, глобалізації всіх соціальних процесів. Людство отримує все нові і нові перспективи, а разом з ними і нові проблеми життєдіяльності. Кожного дня зникають без вороття тисячі представників рослинного і тваринного світу, руйнується і забруднюється літосфера, гідросфера і атмосфера. Фізичне, хімічне і генетичне забруднення, господарська діяльність людей змінюють облік планети і унеможливлюють саме існування людства. Позитивні і негативні наслідки прогресу торкнулись не лише фізичних а й інформаційних і духовних аспектів життєдіяльності. Глобалізація соціальних процесів веде до переходу всіх народів на єдину мову, передбачує єдиний для всіх морально-етичний кодекс, єдину духовну, освітньо-виховну і культурну основу.

Де ви знаходитесь: Мова
 
.