Герб, пРАпор

Герб УкРАїни

Герб України, як і герби інших країн, є космічним символом, космічним кодом і має відображати сутність і призначення корінного етносу нашої країни в розвитку людства і планети взагалі, її Шлях Даний. Раніше ми вже говорили про те, що Шлях Даний визначається інваріантами тієї системи чи об’єкта, що розглядається. Те саме стосується і Шляху Даного людини, і Шляху Даного етносу. За своєю сутністю українці завжди були піонерами-першопрохідниками, відкривачами і освоювачами нових територій життєдіяльності. Освоюючи нові території, людина має бути універсальною і винахідливою для того, щоб досліджувати і перебудовувати нову територію під необхідні для неї умови життєдіяльності, а також навчатись і навчати своїх дітей виживати і жити на незнайомій території. Етнос, якому притаманні подібні риси, є своєрідною головою людства, в певній мірі архітектором його майбутнього.

Герб УкРАїни

Територія нашої планети обмежена, як обмежені й її ресурси. І якщо людство хоче мати перспективу свого росту, воно має вийти не лише за фізичні межі планети, але й в інші виміри та простори з тим, щоб відшукати там незайняті іншими цивілізаціями території. Першопрохідниками в космос завжди були українці. Що в філософії, що в точних науках, що в розробці нових технологій і нової техніки, українці відрізнялись від інших етносів космічністю думки і творчості.

Космічність призначення України і має бути відображена в гербі. А тому центральним символом герба має бути Трисил-Триглав, символ Всевишнього і символ Творця нашого світу Сварока; символ, що засвідчує триєдність будови природи, богів і людей; Світу Явленого, що об’єднує світи Духу-енергії, розуму і непроявленої матерії; або світи Наві, Праві і Макоші. Три в одному і одне, що вміщує в собі три, — це і є Трисил-Триглав, символ будови, буття і сутності нашого світу.

Об’єднання трьох світів в одне ціле відбувається в зірках, і наше Сонце є немовби життєдайним жовтком яйця, з якого народилася Сонячна система. А тому Триглав має бути на тлі Сонця, що займає своє місце в яйці-писанці. Народжуючись в «яйці», життя «прокльовується» і виходить за його межі, користуючись космічним інструментом Сварока — Сваргою, зламаним світловим вихором, Свастям-Свастикою, запрограмованим світлом, що з непроявленої матерії утворює елементарні частки речовинного стану Світу Явленого. Якщо Свастика обертається за годинниковою стрілкою, то вона є символом життя, Сонця, еволюції, і навпаки — якщо проти годинникової стрілки — символом пітьми, смерті, руйнації. І кольори у них різні: якщо в народжуючій — це золотий вихор Духу-енергії на блакитному фоні розуму, то в руйнуючій — червона свастика згасаючого Сонця на тлі брунатно-чорної пітьми. Два світи, дві стихії, що програмують життя, перетинаються в Сонці і випромінюються ним. І то є Сонячний хрест із променів золотого Духу-енергії і блакитного — інформації-розуму.

Наступним космічним символом України є Коло-чак-Ра, або космічний рік Сварока в 26000 земних років, що відображається 12 золотими зірками-квітами, небесними чакрами, символами 12 сузір’їв кола зодіака. Ці квітки-зірки водночас своїми кольорами говорять про чотири стихії: землі, води, повітря і вогню; або твердого, рідкого, газового і плазмового (іонізованого) станів матерії. Квітки-сузір’я переплетені дванадцятьма кольорами сонячного спектра, стрічками долі, стрічками Шляху Даного впродовж того або іншого місяця Сварока (~2160 років). По обидві сторони вінка Долі можна бачити снопи хліба, як зображення єдності і незламності етносу. І обвиті ці снопи дубовим листям, символом стійкості, міцності, вічності. В нижній частині герба, під сонячним промінням, знаходиться планета Земля з контурами мапи України і завершується оформлення герба золото-блакитною стрічкою стяга України з написом «УкРаїна». При цьому золота частина стрічки має бути зверху, а блакитна — внизу і символізувати дві стихії, що народжують життя у Всесвіті: сонячного проміння, посіву життя, і води, що, наче лан, відтворює життя. Але не навпаки, бо інакше вода заллє сонячне проміння і Земля спустошиться.

Незалежно від художнього виконання символів у гербі, вони мають зображатись у послідовності їх космічної енергетики і важливості: Триглав, Яйце-Райце з Сонцем всередині, Сонячний Хрест, Свастика, Колочакра і вінок водночас; рік Сварока із 12 сузір’їв-квіток, перевитих стрічками — шляхами долі, Сніп-Дідух єдності, дубове галуззя вічності, обрамлене стягом України.

Говорячи про герб України, маємо пам’ятати, що центральною і головною його складовою є Триглав-Трисил, або малий герб. Герб, що охоплює і вміщує в собі найважливіші символи — інваріанти українського етносу, є повним, або великим гербом України. Завершуючи опис герба України, необхідно звернути увагу на герби інших країн, на роль і місце цих країн у космічному поступі людства. Під пильним поглядом не залишиться непомітним глибинний зв’язок між гербами, стягами, іншими етнічними і державними символами та призначенням тієї чи іншої країни в розвитку планетарного суспільства.

Де ви знаходитесь: Герб, пРАпор
 
.