Шевцов Василь Юхимович. Рід. Міфи і легенди Ук-Ра-їни (2015) [EPUB]

4.0/5 rating (1 votes)
  • Last update: 28 березня 2016
  • File size: 28.85 MB
  • Downloaded: 176
Книга, яку читач тримає в руках, є продовженням видання
«Оберіг», або «Міфи і легенди Ук-Ра-їни». Після виходу «Оберегу»
в 2010 році підбірка казок, легенд, переказів та історій давнини
поповнилася новими сюжетами, більшість з яких подані не стільки
в художньому форматі, скільки в намаганні донести до читача цікаву
інформацію як про міфологічну історію українського етносу, так і
його світоглядну. Остання набуває містично-філософського характеру,
особливо в «Розмовах з Родом», де етнічна спадщина перемішується
з сучасним науковим світоглядом.
.